Pihapuut

Yritys tarjoaa ammattimaista puunkaatoa ympäri Suomen. 

Käyn katsomassa kohteet paikanpäällä  jonka perusteella lasketaan urakalle kiinteähinta.

Käyntejä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

 

Hintaan vaikuttaa puun koko, käytettävä kaatotekniikka, kaadettavien puiden määrä sekä niiden paikka ja riskit sekä kaikki työvaiheet jotka asiakas haluaa tehtävän.

Mahdolliset liikenteenohjaukset, katuluvat työnrajoitukset milloin työn saa tehdä vaikuttaa hinnoitteluun.

Yritys hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteensa toiminta on vakuutettu 500000€

Hinnoittelu

Karkea sitoumukseton hinnasto jonka pohjalta tarjous muodostuu. Hinnat sisältävät Alv 24%

 

Puun suora kaato tunkilla sis. Karsinta+katkonta                                           10 - 100e/kpl

Puun suora kaato taljalla sis. Karsinta+katkonta                                           40 - 180e/kpl

Puun kaato kiipeily/ nostokori sis. Karsinta+katkonta                                 100 - 500e/kpl

                                      

Katkominen klapimittaan                                                   20 - 500e/runko

Risujenkanto                                                                   10 - 100e/ kpl

Risujenajo                                                                     150 - 300e/ kuorma

Jälkisiivous                                                                     10 - 50e/ kpl

 

muista kotitalousvähennys

Paa rimpauttaen 04578718894 tai voit jättää yhteydenottopyynnön 

Yleisimmät syyt miksi kaataa

Kaatumis- tai katkeamisriskin aiheuttaa useimmiten puuhun iän tai vaurion seurauksena iskeytynyt laho. Lahon aiheuttavat lahottajasienet, jotka iskeytyvät puuhun tuoreesta haavapinnasta, juurivauriosta, katkenneesta oksasta tai latvasta tai ihan vain puun iän tuomaa. Varsinkin koivu ja kuusi ovat alttiita lahoamiselle. Lisäksi pintajuurisina ne kaatuvat herkemmin kuin paalujuurisena kasvava mänty. Maanpintaa ylempää, 2-10 metrin korkeudelta haaroittuneissa puissa on olemassa repeämisriski. Haarasta aiheutuu helposti lahottajasienelle otollinen kasvupaikka, lisäksi haarassa oksapaino on aina toisella puolella ja puunhaaran poikkileikkauksen ollessa enemmän soikio kuin ympyrä sekin heikentää kestokykyä tuulille. Nuoresta saakka avonaisella paikalla ja tuulen vaikutukselle alttiina kasvanut puu kestää hyvin myrskyjäkin kaatumatta. Kaatumisongelmaa aiheuttaa sen sijaan tiheänä kasvaneen metsän harventaminen tai naapuripuun poistaminen vallitsevalta tuulenpuolelta. Helpoin keino välttyä kaatuvan puun rakennuksille aiheuttamista vaurioista on kaataa kaikki ne puut, jotka pituutensa puolesta voivat yltää rakennuksiin. Kaupunkien pienillä tonteilla tämä ei useimmiten ole mahdollista, siksi puiden kuntoa ja käyttäytymistä tuulella on syytä tarkkailla säännöllisesti. Uudisrakennusalueilla tuulisuunnitteluun pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Oksat

Männyn ja lehtikuusen isot oksat ovat muita puulajeja herkempiä katkeamaan. Koivusta ja salavasta tippuu useimmiten pientä oksaa. Katkeamisia aiheuttaa paitsi tuuli, myös lumi. Parkkipaikkojen reunoilla ja kulkureiteillä kasvavia puita on syytä tarkkailla tästä näkökulmasta. Käytä asiantuntijaa arvioinnissa apuna.

Roskaaminen

Männyn pihkaa ja siitepölyä, koivun siemeniä auton konepellillä, männynkäpyjä jalkapohjan alla, rännit tukossa, sammalta tiilikatolla, lehtien haravointia kyllästymiseen asti? 

 

Varjostus    

Päivä ei paista terassille? Aurinko on Suomessa siinä määrin harvinainen ilmiö siitä mielellään nauttisi silloin harvoin, kun se sattuu paistamaan. Ja kun se pohjoisesta sijainnistamme johtuen paistaa enemmän horisontista kuin suoraan ylhäältä, kesällä lehdessä olevat puut estävät varsinkin  tehokkaasti päivänpaisteen lankeamisen.

 

Juuriston ongelmat

Juuriston tehtävänä on hakea puulle vettä ja ravinteita. Mistäpä muualta se saisi niitä helpommin kuin salaojasta tai viemäristä? Lehtipuun juuristolla on tässä suhteessa uskomaton voima ja leviämiskyky. Varsinkin salava ja sukulaisensa haapa ovat tässä suhteessa erinomaisia, mutta myös koivu kykenee tähän. Havupuilla ongelmaa ei juurikaan ole. Juuristo voi aiheuttaa viereiselle asfaltille vaurioita, hankaloittaa nurmikonleikkuuta, vie ravinteet ja vedet nurmikolta tai muilta istutuksilta, rapauttaa rakennuksen perustuksia. Kaivutöiden yhteydessä tulleesta juuristovauriosta saa moni laho alkunsa.